2020 Vexus VX20, Mercury 250 Pro XS V-8, #567J. On hold.